در این نقشه می‌توانید لایه های خود را به صورت یکی از فرمت های زیر از طریق drag & drop اضافه کنید:
KML, GeoJson, TopoJson, GPX